(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Rudolfa Šedého

Náhrobek jimramovského rodáka, faráře Rudolfa Šedého (1873-1970), na hřbitově v Jimramově. Nejprve působil od 1908 do 1924 jako kazatel ve Svébohově nedaleko Zábřehu a v letech 1924-1948 v Hrabové. Podnikl několik cest za českými evangelíky na Volyň.

Evangelický hřbitov Jimramov

Jimramovský evangelický reformovaný (h.v.) sbor získal hřbitov rozdělením dosavadního hřbitova mezi katolíky a evangelíky v roce 1790 za faráře (1784-1827) a prvního superintendenta církve h.v. na Moravě Michala Blažka (1753-1827). Jeho obnovený náhrobek je umístěn v části hřbitova za kostelem…

Evangelický kostel Hrabová

Sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) byl založen v roce 1923, velkým misijním nasazením pozdějšího prvního zdejšího faráře (1924-1948) Rudolfa Šedého (1873-1970). Původně se bohoslužby konaly v sokolovně nebo ve škole. Základní kámen kostela v Hrabové byl položen 17. května 1925. Návrh…