(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

http://www.nagy.cz/
August NAGY, farář v Heršpicích a Libiši
Narodil se 13.6.1846 ve Vanovicích. Studoval v Horní Čávě, ve Vídni, Basileji a Halle. Ordinován v roce 1869. Byl osobním vikářem u faráře Totůška v Kloboukách. Když se roku 1870 staly Heršpice samostatným sborem, byl zvolen farářem. Za něho bylo započato v roce 1871 se stavbou fary, která byla dokončena v roce 1874. Roku 1876 odešel do Libiše, kde 19.12.1903 zemřel. Jeho syn Oskar byl farářem ve Kšelích.
© Jan Toul: Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny

Evangelická fara Heršpice

Po ustavení samostatného evangelického sboru v Heršpicích v roce 1870 byla v letech 1871-1874 postavena poblíž kostela patrová budova fary , za prvního heršpického faráře (1870-1876) Augusta Nagye. V letech 1946-1950 prošla budova renovací, za faráře (1944-1960) Bohuslava Černíka. V roce 1962,…

Evangelický kostel Heršpice

Po vyhlášení Tolerančního patentu se i v Heršpicích začali scházet evangelíci. Chodili nejprve do evangelického sboru reformované církve v Kloboukách a dodnes se zde připomíná vyšlapaný „helvítský chodník“. Ke jmenování samostatného sboru došlo po mnoha průtazích až v roce 1870. Prvním…