(V databázi je prozatím 5 položek v této kategorii.)

http://www.nagy.cz/
August NAGY, farář v Heršpicích a Libiši
Narodil se 13.6.1846 ve Vanovicích. Studoval v Horní Čávě, ve Vídni, Basileji a Halle. Ordinován v roce 1869. Byl osobním vikářem u faráře Totůška v Kloboukách. Když se roku 1870 staly Heršpice samostatným sborem, byl zvolen farářem. Za něho bylo započato v roce 1871 se stavbou fary, která byla dokončena v roce 1874. Roku 1876 odešel do Libiše, kde 19.12.1903 zemřel. Jeho syn Oskar byl farářem ve Kšelích.
© Jan Toul: Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny

Evangelická fara Libiš

Toleranční fara byla v Libiši postavena, jako první ze sborových budov, v roce 1788 za faráře (1783-1793) Jana Vegha (1755-1830). Po sto letech ji v roce 1888 nahradila nová fara, patrová novorenesanční budova, za faráře (1876-1903) Augusta Nagye (1846-1903). V letech 1953-1957, za faráře (1927-…

Náhrobek Gustava Nagye

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Libiši. August Nagy (1846-1903), rodák z Vanovic, po ročním vikářování (1869) v Kloboukách se stal prvním evangelickým h.v. farářem (1870-1876) v nově ustaveném sboru reformované církve v Heršpicích. Od roku 1876 až do své smrti působil v evangelickém sboru v…

Evangelická fara Heršpice

Po ustavení samostatného evangelického sboru v Heršpicích v roce 1870 byla v letech 1871-1874 postavena poblíž kostela patrová budova fary , za prvního heršpického faráře (1870-1876) Augusta Nagye. V letech 1946-1950 prošla budova renovací, za faráře (1944-1960) Bohuslava Černíka. V roce 1962,…

Evangelický hřbitov Libiš

Evangelický hřbitov v Libiši vznikl nepochybně krátce po ustavení evangelického reformovaného (h.v.) sboru (1783), stojí ve Školní ulici, cca 300 m od tolerančního evangelického kostela z let 1788-1792.

Na hřbitově mají náhrobek tři z libišských evangelických farářů. Prvním z…

Evangelický kostel Heršpice

Po vyhlášení Tolerančního patentu se i v Heršpicích začali scházet evangelíci. Chodili nejprve do evangelického sboru reformované církve v Kloboukách a dodnes se zde připomíná vyšlapaný „helvítský chodník“. Ke jmenování samostatného sboru došlo po mnoha…