(V databázi je prozatím 4 položek v této kategorii.)

Náhrobek Jana Molnára

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Hořátvi. Jan Molnár (1797-1852), rodák z Chvaletic, byl - po 4. českém superintendentovi h.v. Ladislavu Bakovi - třicet let (1822-1852) druhým evangelickým h.v. farářem v Hořátvi.

Evangelický hřbitov Hořátev

Evangelický hřbitov vznikl v Hořátvi v době stavby původní toleranční dřevěné fary a školy roku 1786; do té doby byli evangelící pochováváni za vesnicí směrem na Kovanice.

Má zde náhrobek druhý hořátevský farář h.v. (1820-1852) Jan Molnár (1797-1852), rodák z Chvaletic. V roce svého…

Evangelická fara Hořátev

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor postavil první dřevěnou faru ve stejném roce jako školu (1786), ještě před stavbou toleranční modlitebny/kostela (1792), za faráře (1783-1820) a 4. českého superintendenta církve h.v. (1810-1820) Ladislava Baky (1754-1820).

V roce 1824 byla postavena…

Evangelický kostel Hořátev

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Hořátvi prý již koncem roku 1781, bezprostředně po vyhlášení Tolerančního patentu ze 13. října 1781. Prvním farářem (1783-1820) se stal Ladislav Baka (1754-1820), který byl v letech 1810-1820 také superintendentem evangelické církve h.v. v Čechách.…