(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Čeňka Fikejze

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Bučině. Čeněk Fikejz se 10. června 1882 stal nástupcem evangelického učitele Albína Honzálka (1838-1882), tehdy již jako učitel, a později ´řídící učitel´, na bučinské obecné škole. Jeho manželka Františka vyučovala ruční práce.

´Evangelická škola´ Bučina

Po řadě žádostí o ustavení evangelické školy byl v roce 1859 vznik školy povolen a sbor postavil nízkou chalupu vedle fary naproti kostelu, za faráře (1816-1863) Jana Janaty st. Prvním učitelem (1859-1882) se stal Albín Honzálek (1838-1882) z Pusté Rybné.

Ovšem již od roku 1862 se status…

Evangelický hřbitov Bučina

Evangelický hřbitov v Bučině byl založen v roce 1782 a roku 1786 na něm byla postavena toleranční modlitebna. Vstupní brána vznikla patrně současně s neorenesanční přestavbou kostela v roce 1883. Kovaná vrata byla zhotovena v roce 2006.

Na hřbitově jsou pohřbeni dva z bučinských…