(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Ladislava Jurena

Náhrobek v ´evangelickém rohu´ městského hřbitova v Nymburce. Ladislav Juren (1868-1939) byl v letech 1891-1899 spirituálem na Učitelském reformovaném ústavu v Čáslavi. Nato působil 40 let (1899-1939) jako evangelický farář, původně církve h.v., v Nymburce.

Evangelický kostel Moravská Třebová

Na základě hnutí ´Los von Rom´ vznikla v Moravské Třebové v roce 1900 kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Olomouci. V roce 1916 se ustavil samostatný sbor, který se stal roku 1919 součástí Německé evangelické církve a spolu s ní po roce 1945 zanikl.

Evangelický…