(V databázi je prozatím 5 položek v této kategorii.)

´Evangelická modlitebna´ Zásmuky

Teprve roku 1938 se v Zásmukách ustavila, dlouholetým působením velimského evangelického faráře (1907-1946) Jaroslava Řepy (1879-1947) a pečeckého (1919-1945) Jana Vladimíra Šebesty (1878-1962) v rámci přestupového hnutí, kazatelská stanice evangelického sboru v Libenicích zahrnující evangelíky…

Náhrobek Ladislava Jurena

Náhrobek v ´evangelickém rohu´ městského hřbitova v Nymburce. Ladislav Juren (1868-1939), mladší bratr Vlastimila Svatopluka Jurena (1864-1951), byl v letech 1891-1899 spirituálem na Učitelském reformovaném ústavu v Čáslavi. Nato působil 40 let (1899-1939) jako evangelický farář, původně církve…

Evangelický kostel Moravská Třebová

Na základě hnutí ´Los von Rom´ vznikla v Moravské Třebové v roce 1900 kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Olomouci. V roce 1916 se ustavil samostatný sbor, který se stal roku 1919 součástí Německé evangelické církve a spolu s ní po roce 1945 zanikl.

Evangelický…