(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

http://www.nagy.cz/
Oskar NAGY, farář ve Kšelích
Narodil se 18.6.1874 v Heršpicích. Studoval ve Vídni a v Basileji. Ordinován 8.4.1900, instalován 24.8.1902 v Kloboukách superintendentem Dr. Ferdinandem Císařem. V Kloboukách byl vikářem od roku 1899 – 1903. Od 1.9.1904 se stal farářem ve Kšelích, kde roku 1909 postavil novou faru a založil kazatelskou stanici v Českém Brodě, v Černém Kostelci (dnes Kostelci nad Černými lesy) a Zvánovicích. Byl tichým, nenáročným a skromným kazatelem slova Božího. Zemřel v Českém Brodě v 24.5.1959.
Jeho syn Mirko byl farářem ve Vilémově a v Rovečném. © Jan Toul: Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny

´Evangelická fara´ Kšely

Evangelická fara byla připravena v roce 1788 pro faráře (1787-1793) Samuela Szeremleye. Byla od počátku postavena jako patrová budova s tím, že přízemí mělo sloužit jako evangelická škola a v patře byl byt faráře. Škola byla však povolena po řadě pokusů (1788, 1833, 1851) teprve…

Kostel sv. Trojice Český Brod

Renesanční kostel z roku 1560 byl původně utrakvistický. Vzácnou součástí kostela, dodnes zachovanou a památkově chráněnou je venkovní kazatelna z období saské renesance. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl kostel přesvěcen na katolický. Během let však…