Obrazový diptych Starý a Nový zákon Kutná Hora

Oltářní obrazy Miroslava Rady ´Starý a Nový zákon´ vévodí průčelí evangelického kostela v Kutné Hoře od roku 1979, za faráře (1968-1981) Ctirada Nováka (1931-2023). 

Starý Zákon 

"Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl." (Jeremjáš 20,7) 

Tento svůj obraz vlevo na čelní stěně interiéru našeho kostela nazval akademický malíř Miroslav Rada ‘Starý zákon‘. Dominuje tu mohutná postava proroka. Jeho tělo jako by uhýbalo náporu Božího pověření, ale jeho tvář se obrací k paprskům světla, vycházejícím z miniatury lidského těla, které vévodí druhému obrazu. Pravá prorokova ruka pak světelný paprsek odráží dál do světa.Kovové a chladnější barvy ploch jako by hovořily o tom, že jsme ještě v přísném světě nevykoupeného věku. Ale s paprskem odráženým do světa k nám přichází něco nového - evangelium již ve Starém zákoně. 

Starý Zákon /The Old Testament, 1973-1978; 300x300 cm, kombinovaná technika ČR, Kutná Hora; Oltářní obrazy - Kostel Českobratrské církve evangelické (Jiřího z Poděbrad 308, 284 01 Kutná Hora) 

Nový zákon 

Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu… (Janovo 10,2) 

Obraz vpravo nazval Miroslav Rada ‘Nový zákon‘. Vévodí zde torso těla ztuhlého na kříži, těla zbaveného krásy a podoby. Je obráceno čelem k nám, jako varování i pozvání: Až sem šla moje láska. To není tělo patřící do hrobu dějinných mrtvol. To je energie lásky, ztělesněná od Betléma až na Golgotu, která dodnes svítí a hřeje. Všechny detaily jsou tu shora protepleny sluncem Kristovy lásky: motiv Betléma .. motivy pašijní .. motiv poslední večeře .. obraz ukřižování .. Zpráva o tom všem není žádné jubilejní vzpomínání, ale živé promluvení Boží.Všimněme si zelené barvy naděje. To není přírodní ani přirozený optimismus, že někde něco raší. Zato je to moc toho, který sedí na Mariině klínu jako naděje světa. Proto i Kristus trním korunovaný může jít na kříž na zeleném pozadí a zeleň naděje podává i jeho kalich. Ukazováček pravé prorokovy ruky (na prvním obraze) ukazuje k malému slunci lásky. To zde, na druhém obraze tvoří vedle Kristova těla druhou dominantu ‘Nového zákona’: Láska trpící, ale živá, dynamická, vše pronikající - a zvoucí … 

Nový Zákon /The New Testament, 1973-1978; 300x300 cm, kombinovaná technika ČR, Kutná Hora; Oltářní obrazy - Kostel Českobratrské církve evangelické (Jiřího z Poděbrad 308, 284 01 Kutná Hora)

Komentáře

Evangelium, dobré poselství Nového, stejně jako už Starého zákona, je centrováno k prolamovanému kříži na stole Páně, také dílu manželů Radových. Anebo - kříž je základem Boží lásky a kristovské naděje, jak to dosvědčuje svědectví a text celé Bible. Tak se to pokusili vyjádřit svým projektem úpravy interiéru, uskutečněným v letech 1972-1979, manželé Miroslav (1926-2017) a Jarmila Radovi.