(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

´Sbor Jednoty bratrské´ Židlochovice

Jednota bratrská působila v Židlochovicích již od začátku 16. století. Za podpory Fridricha z Žerotína byl roku 1566 postaven bratrský Sbor (kostel). Vedle navazujícího hřbitova zde vznikla také žerotínská hrobka, kde byl pohřben i Fridrich z Žerotína (+1598). Hrobka byla na parcele domu čp. 32…

Helvetské vyznání 1566

Helvetské vyznání, latinsky Confessio helvetica (Helvetia=Švýcarsko), je sepsání základních článků víry reformované části reformace, narozdíl od luterské části reformace navazující na Martina Luthera (1483-1546) a Filipa Melanchthona (1497-1560). Tato ´švýcarská´ část reformačního hnutí 16.…