Evangelický kostel Krabčice

Historie obce je úzce spjata s osudy českých evangelíků. Celé Podřipsko bylo v předbělohorské době převážně evangelické. Během protireformace po roce 1620 zůstávaly Krabčice spolu s obcemi v okolí věrny odkazu předků. Po vyhlášení Tolerančního patentu v roce 1781 se v Krabčicích vytvořil jak augsburský tak reformovaný sbor; augsburský později přesídlil do sousedních Libkovic. 

Původní tradiční toleranční modlitebna byla v Krabčicích postavena v roce 1790. K němu patřila fara a škola. S postupem let se však věřící již nespokojili se svou malou modlitebnou a rozhodli se pro výstavbu většího kostela. Zdaleka viditelný kostel (říká se mu také Podřipská katedrála) byl postaven v roce 1885 v novoklasicistním stylu se 40 m vysokou věží a čtyřmi zvony. V krabčickém sboru původně sloužili kazatelé ze Slovenska.