Evangelický kostel Kolín

Evangelický sbor v Kolíně byl založen 16. května 1868. Základní kámen kostela byl položen v květnu 1871 a již 17. prosince 1871 se v kostele konaly první bohoslužby. V roce 1953 byl kostel přestavěn podle návrhu architekta Bohumila Bareše. Poslední úpravy interiéru kostela byly provedeny podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé. Přes park, v Kmochově ulici stojí fara a vedle ní Husův dům s Duškovou síní v 1. patře. Husovu sochu od Františka Bílka z roku 1914 najdeme na Husově náměstí (cca 500 m).