Evangelický kostel Bukovka

Kostel evangelického sboru h.v. byl postaven v letech 1859 - 1861 za Josefa Dobiáše, který zde byl farářem od roku 1858 až do své smrti v roce 1908 a za něhož se bukovský sbor konsolidoval (např. mezi lety 1799 až 1823 vytvářel ´perzonální unii´ se sborem h.v. v Krakovanech). Původní toleranční dřevěná modlitebna byla slavnostně otevřena 31. července 1785 za Jana Kazaye. Husova síň vedle kostela slouží jako shromažďovací sál v zimním období.

Zajímavost

Farář a historik Josef Dobiáš (1831 - 1908) vydával v Bukovce dva roky (1881-1882) první český ´Časopis historický´. V roce 1895 jej historik Jaroslav Goll obnovil a Český časopis historický vychází jako odborný historiografický časopis doposud.