Prameny

Materiály, které pojednávají o místech reformace a které byly použity při tvorbě webu:

  • Zdeněk R. Nešpor: Encyklopedie moderních evangelických kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, Praha: Kalich 2009.
  • Po stopách památek reformace v České republice, Českobratrská církev evangelická, Praha 2011.
  • Eva Melmuková-Šašecí, Wilhelm Stritar: Evangelické jižní Čechy a jižní Morava, Praha: Kalich 1992.

Weby: