Husův kámen Kostnice/Konstanz

Husův kámen (Hussenstein) odkazuje na údajné místo upálení českých mistrů Jana Husa (asi 1371-1415) a Jeronýma Pražského (1378-1416) v průběhu církevního koncilu v Kostnici (1414-1418). V roce 1868 zde byl vztyčen bludný kámen doprovázený dvěma nápisy za účasti českých poutníků. Z Čech sem putovaly výpravy i v následujících letech, největší asi v roce 1883.

Jan Hus, mistr filosofie a bakalář teologie pražské univerzity, čelil před koncilem obvinění z ´viklefovské hereze´ (Jan Viklef, asi 1320-1384). Proto, že neodstoupil od poznané pravdy evangelia proti náročivosti církevní tradice a neodvolal, byl koncilem 6. července 1415 odsouzen jako kacíř a upálen na popravišti za městskou branou, popel byl vsypán do vod Rýna. Stejný osud postihl o necelý rok později, 30. května 1416, jeho přítele Jeronýma Pražského.