Evangelický kostel Hošťálková

Evangelický sbor v Hošťálkové byl založen v roce 1782 a věřící se přihlásili k augsburskému vyznání. Scházeli se však již v době protireformace.

Hned v roce 1783 postavili v Hošťálkové dřevěnou toleranční modlitebnu, za prvního faráře (1781-1789) Ondřeje Orgoně (1721-1799). Druhá, kamenná…