Oltářní diptych Starý a Nový zákon Kutná Hora

Oltářní obrazy Miroslava Rady Starý a Nový zákon v evangelickém kostele v Kutné Hoře

Starý Zákon

Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl.  (Jeremjáš 20,7)

Tento svůj obraz vlevo na čelní stěně interiéru našeho…