Evangelický kostel Třebíč

V Třebíči vznikla nejprve v roce 1889 kazatelská stanice a v roce 1908 filiální sbor evangelické reformované (h.v.) církve z Horních Vilémovic.Samostatný farní sbor, již spojené Českobratrské církve evangelické, se ustavil roku 1920. Roku 1935 vznikla kazatelská stanice při Evangelických…