´Toleranční modlitebna´ Praha Truhlářská 8

Budova sloužila jako modlitebna česky mluvícímu luterskému (a.v.) sboru v Praze od jeho ustavení (sbor byl povolen 13. listopadu 1782) do roku 1865. Původně gotický dům, během 18. století barokně upravovaný, koupil pražský český sbor 2. ledna 1784, za faráře (1752-1793) Matěje Markovice (1782-1793). Při následné novoklasicistní renovaci byla v 1. patře z tanečního sálu upravena modlitebna pro 300 účastníků, v budově byly také byty faráře a kostelníka. Modlitebna byla slavnostně otvírána 9. května 1784. Když český luterský sbor získal v roce 1864 kostel U Salvátora, byla modlitebna od roku 1865 v pronájmu. V roce 1905 salvátorský sbor budovu prodal a výnos použil při opravě kostela. Lavice z modlitebny najdeme dnes v kostele v LIbčicích nad Vltavou.

V současnosti je dům kulturní památkou ČR. Synod ČCE přijal v roce 2016 usnesení k záchraně ´objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení stálé expozice dějin evangelíků v ČR´.