Kostel Nejsvětější Trojice Český Brod

Renesanční kostel z roku 1560 byl původně utrakvistický. Vzácnou součástí kostela, dodnes zachovanou a památkově chráněnou je venkovní kazatelna z období saské renesance. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl kostel přesvěcen na katolický. Během let však chátral a uvažovalo se dokonce o jeho zbourání.

Po vyhlášení Tolerančního patentu v roce 1781 vznikl v nedalekých Kšeĺích evangelický sbor. Tam začali docházet i evangelíci z Českého Brodu.

V roce 1903 vznikla v Českém Brodě kazatelská stanice tolerančního sboru ve Kšelích, která se v dalších letech rychle rozvíjela. Její členové dlouho usilovali o získání opuštěného a zchátralého kostela Nejsvětější Trojice s nedalekou dřevěnou zvonicí. Povedlo se to až po zdlouhavých jednáních roku 1951. Dá se říci, že se evangelíci vrátili „do svého“. První slavnostní bohoslužby se konaly 24. května 1953. 1. ledna 1969 bylo sídlo sboru přeneseno ze Kšel do Českého Brodu. Podle návrhu arch. J. Poličanského a arch. J. Trnky byl nově vybudován interiér kostela; varhany a zvon pocházejí ze Kšel. 12. června 1983 byl obnovený kostel otevřen slavnostními bohoslužbami pod širým nebem.