Husův kámen ve Svatém Janu pod Skalou

Husův balvan, v podstatě římskokatolickém poutním místě (působiště nejstaršího českého světce sv. Ivana Poustevníka, někdejší benediktýnský klášter), je údajným dílem studentů římskokatolického gymnázia, kteří ho postavili svým učitelům navzdory. Nese datum Husova výročí upálení v roce 1919. (Před sto lety, i přes významný posun jeho hodnocení, přerůstající od doby národního obrození až téměř v kult, v očích českých vlastenců, byl Jan Hus stále oficiální římskokatolickou církví a jejími hodnostáři považován za jednoho z nejhorších kacířů vůbec. Potvrzuje to i tzv. Marmaggiho aféra související s účastí nejvyššího ústavního činitele prezidenta T. G. Masaryka na oficiálních oslavách československého státního svátku v roce 1925.)