Husův dům

Husův dům je dům čp. 22/I v Praze na Novém Městě v Jungmannově ulici č. 9. Jde o původně středověký dům, renesančně a raně barokně přestavován, do současné podoby přestavěn pro Synodní radu Českobratrské církve evangelické architektem Bohumírem Kozákem v roce 1923. V současnosti v domě sídlí Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK), nakladatelství Kalich s knihkupectvím a další evangelické instituce, např. Spolek evangelických kazatelů, Sdružení evangelické mládeže či redakce časopisu Český bratr. V domě je také penzion a v budově ve dvoře je divadlo Kalich. V letech 1950–1995 zde sídlila také dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.