Evangelický luterský kostel Libštát

Rodiny augsburského vyznání patřily k nejbližšímu luterskému sboru v Křížlicích. Věřící se scházeli v rodinách, někdy též užívali modlitebnu sboru helvetského vyznání. Teprve v roce 1838 jim byla povolena stavba vlastní modlitebny ve stráni nad říčkou Oleškou. Kostel byl posvěcen v roce 1842, později byla přistavena dřevěná zvonice pro 3 zvony (darované z Drážďan) a založen hřbitov.

Po vzniku Českobratrské církve evangelické (ČCE) v roce 1918 se oba sbory spojily a dnes se konají bohoslužby jen v modlitebně, původně postavené pro věřící helvetského vyznání.