Evangelický kostel Velká Lhota u Dačic

V malé obci Velká Lhota nedaleko Dačic nacházíme významnou památku na dobu po vyhlá šení Tolerančního patentu v r. 1781. Možnost evangelíků přihlásit se buď k reformované nebo augsburské konfesi dala vzniknout jedinečnému, památkově chráněnému areálu dvou kostelů i dvou farních budov. Původní toleranční modlitebna byla postavena v r. 1783. Do současné podoby kostela s věží byla přestavěna v r. 1876. Interiér kostela je novogotický. Členové reformovaného sboru postavili svůj kostel s věží v historizujícím stylu s novorománskými a novorenesančními prvky v letech 1868–1873. Vnitřní vybavení odpovídá době vzniku, kazatelna je novobarokní. Památkově chráněné jsou i varhany z r. 1873. Více informací podává vybudovaná obchůzková trasa. Oba kostely, zdaleka viditelné, jsou dominantou obce i okolí.