Evangelický kostel Pečky

Evangelický kostel v Pečkách je od roku 1995 ´kulturní památkou České republiky´ pod názvem Jubilejní chrám Mistra Jana Husa, jehož pomník je na náměstíčku před areálem kostela. Kostel postavila kazatelská stanice (založena 1907) evangelického reformovaného sboru (h.v.) ve Velimi za podpory z evangelické ciziny (USA, Švýcarsko) ve válečných letech 1914-1916, na pozemku dosavadního evangelického hřbitova z roku 1863. Kostel je unikátní stavbou v kubistickém slohu, včetně zařízení interiéru (např. stůl Páně ve tvaru kalicha, okna, lustry ...), podle návrhu architekta Oldřicha Lisky, spolupracovníka architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Slavnostní otevření se konalo 16. května 1918 za účasti těžce nemocného superintendenta h.v. Čeňka Duška jako patrně jeho poslední veřejné vystoupení. Tato stavba (komplex kostela s farou a Jeronymovou síní) ´otevírá´ nové období evangelických sakrálních staveb tohoto typu.

Zajímavost

Samostatný evangelický reformovaný sbor byl potvrzen Vrchní církevní radou ve Vídni 26.10.1918, jako ´její poslední úřední výkon´, což bylo ohlášeno na konventu Čáslavského seniorátu h.v. právě v Pečkách současně s oznámením vzniku republiky 29.10.1918.