Evangelický kostel Mělník

Po Tolerančním patentu patřil Mělník do oblasti evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Vysoké. Prostřednictvím dědictví Rozalie Titěrové v roce 1894 byl v letech 1895-1897 postaven evangelický kostel. Slavnostně otevřen byl 18.srpna 1897. Když v roce 1901 vznikl, na základě rozhodnutí Vrchní církevní rady ve Vídni ze 4.července, samostatný sbor, byl jeho prvním farářem zvolen 15.prosince František Žilka. V roce 1902 byl zřízen hřbitov a roku 1903 postavena vedle kostela fara. Při stavbě ´Husova domu´ v roce 1937 byla budova fary přestavěna do nynější jednopatrové podoby.

Zajímavost

František Žilka se stal v roce 1919 profesorem Nového zákona na nově zřízené Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze.