Evangelický kostel Libice nad Cidlinou

Kostel evangelického reformovaného (h.v.) sboru byl postaven roku 1896 v neorenesančním slohu, za faráře Františka Nováka. Původní toleranční kostel byl slavnostně otevírán 23. listopadu 1794 za faráře (1783-1837) Mojžíše z Tardy. Toleranční faru sbor stavěl v roce 1789, v souvislosti se zánikem tolerančního sboru v Sánech. Budova současné fary z roku 1884 podnítila naopak vznik sboru v Opolanech (1885). V roce 1870 se osamostatnil sbor v Poděbradech.

Zajímavost

V bezprostřední blízkosti evangelické fary na konci obce směrem k soutoku Cidliny s Labem odkryté trosky slavníkovského hradiště z 10. století.