Evangelický kostel Hronov

Evangelický farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy se stal kazatelskou stanicí farního sboru v Klášteře nad Dědinou. Datem jeho vzniku jako farního sboru je 27. srpen 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých nájmech; stavbu modlitebny podporovali mnozí dárci. Je zajímavé, že na její výstavbu byly použity plány kostela v Růžové u Děčína, který je pro podnes nevyjasněné majetkové poměry v dezolátním stavu.

Modlitebna v Hronově byla postavena roku 1876, později byla přistavěna ještě tzv. zimní modlitebna. Vlastní bohoslužebný sál je v 1. patře, nové varhany podle návrhu prof. Jiřího Reinbergra byly instalovány v roce 1955.