Evangelický kostel Hronov

Evangelický farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy se stal kazatelskou stanicí reformovaného sboru v Klášteře nad Dědinou. Datem jeho vzniku jako farního sboru h.v. je 27. srpen 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých nájmech; stavbu modlitebny podporovali mnozí dárci. Je zajímavé, že na její výstavbu byly použity plány kostela v Růžové u Děčína, který je dnes, pro nevyjasněné majetkové poměry, v dezolátním stavu.

Modlitebna v Hronově byla postavena roku 1876, později byla přistavěna ještě tzv. zimní modlitebna; za faráře a seniora (1904-1921) Josefa Šáry (1843-1923), který působil v Hronověcelé půlstoletí, v letech 1872-1923. Vlastní bohoslužebný sál je v 1. patře, nové varhany podle návrhu prof. Jiřího Reinbergera byly instalovány v roce 1955. Na přilehlém hřbitově je pohřben zdejší (1929-1939) a dlouholetý kutnohorský farář (1939-1968) Jan Dus st. (1903-1995).