Evangelický kostel Hodslavice

Po vyhlášení Tolerančního patentu se evangelíci přihlásili k augsburskému vyznání. Sbor byl ustaven v roce 1782 a bohoslužby se nejprve konaly ve stodole. Malá dřevěná toleranční modlitebna byla postavena hned v roce 1783; chatrná stavba však dlouho nevydržela. K výstavbě nové kamenné modlitebny bylo přistoupeno v roce 1813. Tehdy byl položen základní kámen kostela na mírném návrší nad vesnicí. Slavnostně posvěcena byla v roce 1819. Nad vstupními dveřmi byla v roce 1851 postavena čtyřboká věž s cibulovitou vížkou, v apsidě byla rozšířena okna. Kruchta nad vchodem pochází z 19. století. Nedaleko bývalé modlitebny stojí stará evangelická škola. Vedl ji od roku 1786 nejprve ve vlastním domku Jiří Palacký, otec Františka Palackého, našeho slavného historika.