Evangelický kostel Habřina

Evangelický kostel vznikl v letech 1850-1853, s pomocí spolku Gustav Adolf Werk (GAW), pro toleranční Evangelický luterský (a.v.) převážně německy mluvící sbor, který byl centrem pro evangelíky ze široké oblasti na severozápadě Čech. Kostel, slavnostně otevřený roku 1853, je jednolodní a, kupodivu již před Císařským patentem z roku 1861, s věží.

Po vzniku Českobratrské církve evangelické po 1. světové válce se sbor v Habřině stal součástí ´Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku´. Když přestala Německá evangelická církev po odsunu Němců po roce 1945 existovat, vznikl nedaleko v Chotiněvsi sbor Českobratrské církve evangelické, který přijal do svého nově postaveného kostela alespoň zvon z kostela v Habřině.