Evangelický kostel Děčín

Historie kostela sahá do 80. let 19. století. Tehdejší němečtí evangelíci augsburského vyznání patřili ke vzdálenému sboru v Habřině u Úštěku. Jak se Děčín rozrůstal, přibývalo i věřících a v roce 1887 vznikl samostatný německý sbor. V roce 1881 – při stém výročí oslav Tolerančního patentu zahájena stavba Ježíšova chrámu podle návrhu G. L. Moeckela. Výstavby kostela – budovy z pískovcových kvádrů v novogotickém slohu s pseudorománskými prvky se ujal stavitel W. Nickel. Kostel byl dokončen r. 1884 a ještě téhož roku byly instalovány varhany. Slavné chvíle zažili němečtí evangelíci v r. 1923, když v tomto kostele uspořádal koncert dr. Albert Schweitzer, „lékař pralesa“, hudebník, filosof a teolog, velký znalec díla J. S. Bacha. Přešla těžká válečná léta, zanikla Německá evangelická církev (DEK) a do pohraničí začali přicházet lidé z celého Československa, ale také reemigranti z Polska a Volyně.

Farní sbor ČCE byl ustaven v roce 1946 a převzal chrám Páně na Teplické ulici do své péče. V průběhu let byly s pomocí ČCE i přátel ze zahraničí provedeny nezbytné opravy exteriéru a později byl též opraven vnitřek kostela do původní podoby. Působivá je kombinace dřevěných prvků s pískovcovými kvádry, pozoruhodná je i kazatelna a křtitelnice. V apsidě jsou dvě velká vitrážová okna, která zpodobňují sv. Petra a Pavla.