Evangelický kostel Bošín

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl na základě rozhodnutí ze 3.června 1783. Toleranční dřevěná modlitebna byla stavěna od roku 1789 (v rohu současného hřbitova) a slavnostně otevřena 13. září 1795 za faráře Ondřeje Szegö (1786-1789 a znovu 1792-1799). Kamenný kostel, ještě bez věže a kolmo na dispozici současného kostela, byl stavěn roku 1850 za faráře (1820-1868) a seniora Samuela z Tardy. Současný kostel byl postaven od jara do září roku 1887 stavitelem Josefem Blechou z Karlína; slavnostní otevření se konalo 22. září 1887.

Toleranční faru sbor postavil v roce 1793, roku 1799 byla rozšířena o školní třídu. Budova současné fary je z roku 1878, kdy byl farářem (1868-1884) Ludvík Nagy.

Zajímavost

Jako učitel, i jako autor duchovních písní, působil v Bošíně od roku 1868 Josef Karafiát (1848-1924), mladší bratr spisovatele a evangelického ´reformovaného´ faráře Jana Karafiáta (1846-1929).