Evangelický areál Poděbrady

Evangelický areál leží nedaleko místa, kde stál původní evangelický kostel z roku 1878, který musel nuceně ustoupit napřímení Husovy ulice v roce 1962. Současný evangelický kostel vznikl onoho roku 1962 úpravou budovy staré původní fary; za farářky (1962-1990) Marie Čejkové. Dnešní interiér navrhl akademický architekt Jiří Veselý koncem 20. století. Tehdy také vznikl další multifunkční prostor, sál ´Ekklésia´.

Novou faru postavil poděbradský stavitel Jaroslav Peřina podle projektu architekta Bohumíra Kozáka (1885-1978) z roku 1932; za faráře (1931-1961) Josefa B. Jeschkeho. Budova fary nese výrazné znaky funkcionalismu.

V areálu se nalézá také altán Gloriet spolu s terasami otevřenými směrem k Labi. Tato stavba byla shodou okolností prohlášena kulturní památkou také roku 1962; v posledních letech je postupně renovována (již před půlstoletím byl užíván evangelickou mládeží). Altán pochází z doby před rokem 1830, majetkem evangelického sboru je od roku 1901.