Náhrobek Josefa Buldry

Josef Buldra byl do roku 1913, kdy zanikla, posledním ředitelem evangelické školy ve Velimi.